PLA EDUCATIU D’ENTORN


L’Ajuntament de Cornellà i el Departament d’Educació continuen apostant pel Pla Educatiu d’Entorn. Per enguany s’han organitzat activitats de lleure i educatives a l’Educació Primària, a l’hora de l’espai de menjador amb el nom “Xalem al migdia“.