EQUIP DOCENT


Equip directiu

 • Directora: Anna I. Aso Jaca
 • Cap d’estudis: Marta Ruiz Martínez
 • Secretari: Jordi González Oliva

Horari d’atenció al públic  de secretaria:

 • Dilluns i dimecres de 9h a 13h i de 15h a 16h (amb cita prèvia)

Educació Infantil

 • Tutora P3: Josefina Díaz Vallejo
 • Tutora P4: Ma Carmen Plaza Álvarez
 • Tutora P5: Maria Fernández Solano
 • Vetlladora: Ma Ángeles Corral Hoyos
 • TEEI (Tècnica d’Educació Infantil): Consuelo Gutiérrez Torreblanca

Altres mestres que intervenen a Educació Infantil

Helena Farrés Crespillo, Laila Sierra López, Ma José Cabrera Amate, Andrea Corvo García, Marta Ruiz Martínez i Anna I. Aso Jaca

Educació Primària

Cicle Inicial 

 • Tutora 1r: Isabel García Carballo
 • Tutor 2n: Guillem Pujol Salas

Cicle Mitjà

 • Tutora 3r: Santiago Gallego Segador
 • Tutor 4t: Alberto Rey Martín

Cicle Superior

 • Tutor 5è: Alejandro Mesa Arranz
 • Tutor 6è: José Orellana Peloche

Altres mestres que intervenen a Educació Primària

Ma José Diaz Pla, Ma José Cabrera Amate, Andrea Corvo García, Jordi González Oliva, Marta Ruiz Martínez i Anna I. Aso Jaca

Altres serveis

 • Administrativa: Laura Vera Amo
 • TIS (Tècnica Integració Social): Anna Moreno Coca
 • Psicopedagoga: Núria Piqué. L’escola disposa d’un servei de psicopedagogia que està a disposició dels alumnes. La psicopedagoga està a l’escola els dilluns al matí.
 • Vetlladora: Mª Ángeles Corral Hoyo
 • Treballadora Social: Anna Riopedre. Els Serveis d’Assistència Social del Departament d’Educació actuen a través de l’escola en les comissions socials.
 • Assistenta social: Helga Antonio Martín. Els Serveis d’Assistència Social de l’Ajuntament actuen a través de l’escola en les comissions socials i qualsevol pare o mare que necessiti aquest servei pot demanar-lo a través del tutor/a o la direcció de l’escola.
 • CREDA: Anais Daniela Gironés. Els alumnes del centre que tenen problemes auditius o de llenguatge, podrien comptar amb el suport d’assessorament dels especialistes del CREDA.