TREBALL COOPERATIU


Una altre tret identificatiu a nivell metodològic de l’Escola Montserrat és el treball cooperatiu. Present de manera transversal a les diferents àrees, espais i projectes del centre, el treball cooperatiu suposa la presa de decisions i acords de manera consensuada a l’hora de treballar i/o elaborar productes per part de l’alumnat.