ESPAIS D’APRENENTATGE


Un altre dels pilars pedagògics de l’Escola Montserrat són els Espais d’Aprenentatge. En aquests espais, desplegats especialment a l’etapa de primària, l’alumnat elabora productes i supera reptes de manera manipulativa i directa, convertint-se en protagonistes del fet educatiu i coneixent la vessant més empírica dels aprenentatges.

A través del suport i guia del personal docent, l’alumnat podrà veure de primera mà el creixement i dinàmiques de les plantes i vegetals gràcies a l’espai d’hort, conèixer els canvis a la matèria i els processos químics a l’espai de cuina i l’espai de laboratori, desenvolupar les habilitats comunicatives i l’escriptura a l’espai de ràdio, el foment i gust per la lectura a l’espai de biblioteca, treballar de manera manipulativa la matemàtica a l’espai matemàtic, o treballar la robòtica a l’espai digital.

D’aquesta manera, l’alumnat es sent més motivat cap al seu aprenentatge mentre es vinculen els sabers propis de cada etapa contemplats al Currículum d’Educació Primària mentre col·laboren entre ells i troben solucions als reptes plantejats.