RACONS


Per a les etapes d’Infantil i Cicle Inicial de Primària l’escola compta amb espai de racons per tal de respectar els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat i garantir una aproximació al saber de manera competencial i manipulativa, prenent com a referència l’entorn directe i proper i així convertir l’aprenentatge en una experiència significativa.

Els racons de llengua i matemàtiques es realitzen diverses hores a la setmana i compten amb dos docents per aula per a així donar una guia el màxim d’acurada possible a l’alumnat que hi participa.