JORNADES TEMÀTIQUES


L’Escola Montserrat té com a prioritat arribar a treballar i desenvolupar el currículum de manera integrada i en la seva totalitat. És per aquest motiu que al llarg del curs es celebren diferents jornades temàtiques relacionades amb diferents àmbits científics, culturals, socials o lingüístics.

Així doncs, al llarg de curs es celebra:

  • Setmana bio
  • Setmana matemàtica
  • Setmana cultural
  • English day
  • Sant Jordi
  • Castanyada