INSTAL·LACIONS


INSTAL·LACIONS

Edifici petit (verd):

 • 3 aules d’infantil
 • Aules polivalents (treball per espais)
 • 1 d’informàtica
 • 1 música / anglès
 • 1 de psicomotricitat / joc simbòlic
 • Sales de reunions i coordinacions
 • Lavabos per a nens i nenes
 • Menjador

Edifici gran (vermell):

 • 6 aules (2 cicle inicial, 2 cicle mitjà i 2 cicle superior)
 • 1 de música
 • 1 d’informàtica
 • 1 d’educació especial
 • Biblioteca
 • Laboratori
 • Lavabo nens/es
 • Sala de mestres
 • Direcció
 • Cap d’estudis
 • Secretaria
 • 2 sales petites (material / reforç)
 • AMPA / Sala material Educació Física
 • Menjador i cuina